Teaterforeningens historie

Der var så dejligt ude på landet!
Sådan sagde H. C. Andersen. Og det er jo rigtigt, men alligevel var der nogle medarbejdere på Kolonien Filadelfia, som syntes, at der manglede noget – i hvertfald i Dianalund.
Der manglede den musiske dimension. Mange havde været vant til storbyernes musik- og teaterliv og savnede det nu her, hvorfor man etablerede Foredragsforeningen.
Foredragsforeningen fik til opgave at forestå aftener i koloniens festsal med foredrag, oplæsning, musik, rejsefilm og flere andre ting.
Det var også Foredragforeningens opgave at sørge for spillefilm til både patienter og medarbejdere, som et par gange om måneden kunne se også de store spillefilm.
Blandt medarbejderne var der nogle, som selv gerne ville på “de skrå brædder”, og derfor begyndte man i 1950’erne at spille egne teaterforestillinger.
Efterhånden som TV vandt indpas og folk fik bedre mulighed for at “komme omkring”, begyndte det at gå tilbage med medlemmernes interesse for foredrag m.v., kun medarbejdernes egne teateraktiviteter havde medlemmernes interesse, og 1. januar 1970 tog man konsekvensen og ændrede navnet Foredragsforeningen til Kolonien Filadelfias Teaterforening – dette er senere ændret til Filadelfias Teaterforening.
Foreningen har fra 1967 opført 1 til 2 forestillinger om året. Af disse kan nævnes Hostrups Genboerne, Heibergs Aprilsnarrene, Hertz’ Sparekassen, Agatha Christies Musefælden, Sommer i Tyrol, Gøngehøvdingen, Molboerne, Landmandsliv, Laser og Pjalter, Spillemand på en tagryg, Noel Cowards Sidste akt, Privat skifte af Anders Bodelsen, flere Holbergforestillinger. Og til jul har mange glædet sig over Nødebo Præstegård og børnene har moret sig over Folk og Røverne i Kardemommeby, Dyrene i Hakkebakkeskoven, Frode og alle de andre rødder – og meget mere.
Hvert år har Teaterforeningen et sankthansaftensarrangement, som i begyndelse rettede sig mod patienter og medarbejdere, men som efterhånden er blevet arrangementet, man kommer til fra fjern og nær, ikke mindst på grund af det store bål og det meget flotte festfyrværkeri. 
Hvor Foredragsforeningen var en ren medarbejderforening, åbnedes Teaterforeningen mere og mere mod det omgivende lokalsamfund, således at mange af medlemmerne ikke har deres daglige virke på Filadelfia. En ting har vi dog tilfælles – vi er alle er amatører.
Siden 1972 har Teaterforeningen leveret en intern revy i forbindelse med Filadelfias fødselsdagsfest. Her er intet for stort og intet for småt – alt kan komme frem i lyset på denne dag og mange er gået til festen med angst og bævren for hvad Teaterforeningen nu har fundet på. Men vi “finder ikke på” – vi behandler bare virkeligheden fra andre og lidt skæve vinkler.

Der er altid brug for og plads til nye medlemmer som kan agere, synge, danse, skrive tekster, spille et musikinstrument, male, svinge en hammer eller sy kostumer.
Vi mødes hver tirsdag aften i den store festsal.

Hervør Christensen

¨