Teaterforeningen

På trods af navnet “Filadelfias Teaterforening” er foreningen ikke en lukket forening, men er åben for alle såvel skuespillere, som tilskuere uden for Filadelfia. Så har du lyst til at stå på scenen, deltage i teknikken eller sy kostumer m.m., er du meget velkommen!

Foreningens formål er at arrangere teaterforestillinger ved egne amatører.

Teaterforeningen opfører mindst et skuespil om året (op til jul). Desuden laver vi en intern revy til Filadelfias fødselsdagsfest hvert år i februar.
Mange af jer har været med til vores årlige sankthansbål med taler, heks og stort festfyrværkeri.
Desuden deltager vi i forskellige arrangementer i Dianalund, bl.a. sminkning i Dianalund Centret samt diverse arrangementer i Borgerforeningens og i lokalarkivets regi.

Kontingentbetaling sker senest een måned efter indtrædelse i foreningen. Kontingentopkrævning sker for perioderne 1. jan. – 30. juni / 1. juli. – 31. dec.

Aktive medlemmer betaler kontingent til foreningen. Medlemmer under uddannelse samt pensionister betaler halvt kontingent. Folkeskoleelever har fri kontingent.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Foreningens aktive medlemmer mødes hver tirsdag kl.19.00-22.00, i magasinet på teateret, hvis ikke andet er aftalt.